Úvod  › 

Jak na drenážování půdy

V posledních letech, kdy se rozmáhá sucho a dešťů je spíše málo, dostává se drenážování půdy spíše do pozadí. Na druhou stranu jde stále o potřebný mechanismus, s jehož pomocí je možné citlivě připravit pozemek pro pěstování plodin i běžné zahradničení. Typicky jde o hodně podmáčené lokality s málo propustnou půdou, kde přílišná vlhkost většině rostlin škodí kvůli tomu, že dochází k vytlačení kyslíku. Paradoxně tak dochází k udušení a následnému hnití kořenové hmoty, což je neslučitelné se správným fungováním rostliny.

Vhodné pro přemokřenou půdu

V první řadě je potřeba zmírnit, že drenážování se volí podle výchozího stavu pozemku. Rozhodně tak nejde o úpravu, kterou je možné plošně doporučit kamkoliv. Drenážování slouží k odvodu přebytečné vody z pozemku v rámci zachování zdravého prostředí pro kořeny rostlin. Pro suché oblasti s dobře propustnou lehkou písčitou zeminou nebývá toto řešení potřeba. Naopak jde o vhodný způsob, jak ošetřit plochy s těžkou půdou, kde bývá problém se zamokřením. Tehdy se rozhodně vyplatí instalace vhodného drenážního systému.

Drenážování pomocí strouhy

Pro vytvoření fungujícího odtoku přebytečné vody z půdy se využívá systém s pomocí strouhy. Ta bývá většinou vyplněna propustným materiálem, jako jsou hrubý písek, štěrk a kameny. Do této odtokové strouhy následně přirozeně míří přebytečná voda ze silného deště, případně se zde hromadí podzemní voda. Povrchové strouhy mají obvykle hloubku kolem 1 až 1,2 metrů se svažitými stěnami, aby voda stekla dovnitř. Toto řešení není příliš estetické, takže se hodí například na pole a zemědělské oblasti.

Pro vzhledově příjemnou drenáž pro okrasnou i užitkovou zahradu se bude více hodit systém takzvané francouzské drenáže, kdy je podobná strouha zakrytý štěrkem a z vrchní části zakrytý drny a tenkou vrstvou ornice. Řešení tak přirozeně splývá s okolním prostředím a netvoří ostrý přechod.

Drenážní trubky jsou běžnou praxí

O něco komplikovanějším, ale možná účinnějším systémem, jak z pozemku odstranit přebytek vody, je drenážování s pomocí trubek. Ty se instalují do půdy do odpovídající hloubky podle konkrétních vlastností zeminy a nutnosti odvodnění. Následně je tato voda odváděna ideálně rovnoměrně z celého pozemku a dále shromažďována například v odvodňovacím kanálku či do sběrné nádoby, odkud může být znovu využita pro zalévání během suchého období. Instalace drenážního řešení tak skvěle kompenzuje případné výkyvy, kdy jsou srážky příliš velké a zároveň může poskytnou způsob, jak vyřešit nedostatek vody pro závlahu během suchého období.

Jaké drenážní trubky se používají?

  • Plastové trubky
  • Pálené trubky
  • Drenážní strouhy vyplněné štěrkem

Zjednodušená drenáž na zahradu

Zjednodušenou formou drenáže pro menší plochy například na skalky a podobné zahradní útvary je použití hrubého štěrku a písku v dostatečné vrstvě. Díky propustnosti se tak přebytečná voda dostane do hlubších vrstev půdy a nebude zatěžovat kořeny rostlin, které jsou zvyklé spíše na sušší prostředí. Provedení kvalitní drenáže by tak mělo být základních prvkem při vytváření nové skalky

Údržba drenážních prvků

Jenže aby mohly drenážní trubky a případně celý systém správně fungovat, je zapotřebí pravidelná údržba. To v praxi znamená čištění odvodních trubek či výměna a doplnění drenážní vrstvy v případě skalek a zahradních útvarů. Jedině tak je možné zajistit optimální fungování celého systému, jehož úkolem je odvádění přebytečné vody.

 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (2 hlasy)


Související články