Úvod  ›   ›   › 

Založení vinice - pěstování vinné révy

Víno je nápojem bohů. Ježíš Kristus, Syn Boží, z tohoto moku učinil nápoj posvátný, když na svatbě v Káně Galilejské proměnil vodu ve víno, díky čemuž v něj jeho učedníci uvěřili.

Víno má mnoho podob, chutí a barev. Rozlišujeme vína stolní, zemská, jakostní, jakostní s přívlastkem, kabinetní, pozdní sběr, výběr z hroznů, bobulí, cibéb, vína ledová či slámová. Podle obsahu zbytkového cukru rozeznáváme vína suchá, polosuchá, polosladká či sladká. Bílá, červená, růžová. S nadsázkou také dobrá a nedobrá.

Výše zmíněnému výčtu však předchází to nejdůležitější, čímž je samotné vypěstování révy vinné, což není zdaleka tak jednoduché. Péče o vinohrad je velmi zodpovědné poslání.

Obsah tohoto článku:

Vinnou révu nelze pěstovat kdekoli. Je to teplomilná plodina, velmi záleží na typu půdy, slunečním svitu, srážkách a v neposlední řadě přístupu a lásce vinaře samotného. Vinné révě se například velmi dobře daří na kamenité či štěrkové půdě, potřebuje teplo a záhřevnou půdu. Různé typy hornin ovlivňují charakter vína, takže nikdy nebude mít odrůda od jednoho vinaře stejnou chuť a vůni, jako víno jiného vinaře. Příznivě na hrozny působí nedaleký výskyt vodních ploch, jejichž hladina odráží sluneční paprsky směrem na vinohrad či kameny, které slouží jako akumulátory tepla. Proto je víno z okolí Pálavy jedinečné a tak lahodné. Začněme však hezky popořádku…

Vyberte pro vinnou révu vhodné místo

Ještě před tím, než přikryjete půdou první sazenici révy vinné, je vaší povinností vybrat slunné, perspektivní místo, aby plody vaší snahy dosáhly na co možná nejvyšší kvality.

Velmi vhodné jsou jižní a jihovýchodní strany pozemku, kde svítí po většinu dne sílu dodávající slunce. Jestliže jste se tedy rozhodli vypěstovat celý vinohrad, nebo jen pár hlav stolního vína jen tak na chuť, ale třeba i na víno, nepodceňte místo setby. Vinná réva bude dobře prospívat v nadmořských výškách do tři sta metrů nad mořem. Při dodržování určitých podmínek lze ale vinnou révu pěstovat až do pěti set metrů nad mořem.

Vinná réva Graz Austria (Autor Jason CC)

Vinice

Budujeme vinohrad

Jestliže jste se tedy rozhodli vysázet si vinohrad, budete potřebovat oporu. Jak na to?  Moderní doba si vyžaduje neméně moderní postupy, proto upustíme od betonových sloupků a dřevěných řadových sloupků, které si možná pamatujete z dob svého dětství. Budeme používat sloupky z pozinkovaného ocelového plechu.

Na začátek a na konec řádku vinohradu patří koncové sloupky, které se musíte umístit přibližně pod dvaceti stupňovým úhlem. Sloupek pak kvůli stabilitě zajistíte zavrtávací nebo zatloukací kotvou. V prostoru mezi koncové sloupky rozmístěte podle toho, jak jste zvyklí, anebo potřebujete-li poradit, 2,5 – 3 metry od sebe, řadové sloupky, které vytváří základ konstrukce vinohradu. Řadové sloupky zatlačte do půdy přibližně 70 – 75 cm hluboko. Jestliže plánujte vinohrad obdělávat ručně, zvolte vzdálenost řad nejméně 1 metr. Máte-li možnost půdu obdělávat pluhem, volte vzdálenost 125 – 130 cm od sebe. Mezi řadovými sloupky povedete pozinkované vodící dráty, aby vinná réva správně rostla. Tyto dráty upevníte za pomoci S-háčků.

Sázíme vinohrad

Nyní můžeme přikročit k samotné setbě. Nejvhodnějším obdobím pro výsadbu nových vinic je jaro, a to měsíce březen nebo duben. Půdu, kterou jste na podzim zkypřili, rovnoměrně urovnejte. Vyhlubte jamky k  sázení hluboké v rozmezí 30 – 40 cm. Sazenice můžete před samotným vpravením do půdy ponořit na 24 hodin do vody nebo do velmi řídké hliněné kaše. Ještě před tím, než sazenice do vyhloubené jámy vložíte, upravte její kořeny na délku okolo deseti centimetrů a nejsilnější výhonek seřízněte na jedno nebo dvě očka. Do připravených jamek umístěte sazenice tak, že štěpový koneček s očky bude vyčnívat nad povrchem půdy. Kořínky v jamce pečlivě roztáhněte do všech stran a prosypte kompostem. Kořínky pak zasypte hlínou asi tak do jejich poloviny. Zeminu udusejte a každou sazenici zalijte až pěti litry vody, kterou nechte vsáknout. Jámu poté zasypte znovu, tentokrát zeminou sazenici zcela skryjte a vytvořte kopeček, který bude očka překrývat alespoň tři centimetry, může být i více.

Radostné očekávání

Další období bude obdobím radostného očekávání a jemného opečovávání zeminy. Jemně kypřete půdu tak, abyste výhonku ulehčili probojovat se napovrch. Když na jaře vyroste výhonek přibližně do deseti centimetrů své výšky, odhrňte opatrně zeminu a až se objeví rosné kořínky, seřízněte je a takto postupujte po celé vegetační období. Mladé výhonky potom seřízněte na jeden pupen a to tak, že zůstane pouze jeden silný výhon. Nezapomínejte v přílišném suchém období sazenice zalévat a v průběhu vegetačního období provádějte pravidelné řezy.

Pravidelné řezy jsou hlavně pro rodící vinnou révu velmi důležité, toto nepodceňujte. Zde platí, že čím méně vinný keř „tažňů“ má, tím sice urodí méně, nicméně hrozny budou mít vyšší cukernatost a jakost a budou maximálně vyvinuté a vyzrálé.

Hroznové víno

Pravidelné ošetření je základ

Nezapomínejte révu pravidelně ošetřovat proti různým nemocem a škůdcům a přitom neustále sledujte počasí. Počasí je při pěstování vinné révy klíčové, kdy například největší riziko napadení padlí hrozí při přeháňkovém počasí, rosa a mlha zvlhčuje vzduch a tím rovněž padlí usnadňuje cestu k hroznům. Šíření onemocnění naopak zamezují dlouhotrvající deště, nižší teploty a dlouhá suchá období, kdy je vlhkost vzduchu minimální.

První postřik vinné révy

Můžete aplikovat již v březnu, dosahuje-li venkovní teplota 10 – 12 °C. Použijte postřik Sulka v koncentraci 5 – 7 %, takto připraveným postřikem vinné keře doslova omyjte. Ochráníte tímto vinnou révu od padlích a roztočů. Pohlídejte si počasí, neboť postřik musí na révě úplně zaschnout, během následujících čtyř hodin od postřiku nesmí pršet. Další postřik použijte teprve, až se objeví prvních pět nebo šest listů, vhodné jsou sirné přípravky Kumulus WG, Sulikol K, nebo Hattrick, Punch 40 WP, Punch 10 EW, Discus apod., které ochrání vinnou révu především proti padlí. Fáze kvetení si vyžaduje chránit nejen proti padlí, ale také proti peronospoře, černé skvrnitosti či spále. K tomuto účelu poslouží nejlépe například Falcon 460 EC, Aliette Bordeaux či Verita. Po odkvětu používejte postřiky Falcon 460 EC či Aliette Bordeaux. Jakmile budou bobule hroznů ve velikosti hrášku a poté ve fázi uzrávání, použijte kombinaci postřiků 50 WG a Melodi combi 65,3 WG. Ve fázi měknutí hroznů zkuste použít Teldor 500 SC, který chrání před šedou hnilobou.

„Víno je nejcivilizovanější a zároveň nejpřirozenější věcí na světě, která byla člověkem dotažena k ryzí dokonalosti…“ řekl jednou Ernest Hemingway a měl pravdu! Budete-li o svůj vinohrad řádně pečovat, nastokrát vám vaši lásku a péči vrátí.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.91/5 (11 hlasů)


Související články