Úvod  › 

Způsoby odstraňování plevele ze zahrádky

Přítomnost plevelů na zahrádce dokáže značně zkomplikovat pravidelnou údržbu pozemku. Naštěstí nejde o neřešitelný problém, protože stačí využít některý z níže uvedených způsobů a plevelné rostliny odstraníte. Některé druhy jsou však velmi vytrvalé a mohou se stále objevovat. Bez pravidelné údržby se tak neobejdete. Obecně navíc platí, že čím dříve vytrháte malé rostlinky plevele, tím lépe to celé půjde a nebude to natolik pracné.

Proč je plevel problém?

Pokud jde o prázdný pozemek, který slouží jako louka, nepředstavuje většina plevelných rostlin problém. Jediným nedostatkem v takové chvíli mohou být některé skutečně silně invazivní druhy. Horší je však situace ve chvíli, kdy jde o záhonek s okrasnými květinami nebo zeleninovou zahrádku. Tehdy totiž dochází k tomu, že plevelné rostliny soupeří s našimi rostlinkami, které se pokoušíme pěstovat. To v praxi dopadá tak,

Mechanické způsoby

Nejvíce využívaným způsobem pro odstranění plevelných rostlin na zahradě jsou mechanické způsoby. Jejich hlavní výhodou je především zdravotní nezávadnost, protože máte jistotu, že nepracujete s žádnými potenciálně škodlivými chemikáliemi. Na druhou stranu jde o pracnější a časově náročnější způsob ošetření. Když si však na pomoc vezmete ty správné nástroje, zvládnete odstranění plevelu rychleji a efektivněji.

Speciální nástroje

Aby bylo mechanické odstraňování plevelů skutečně účinné, budete potřebovat ty správné nástroje. Samozřejmě, že naprostým základem jsou šikovné ruce, ale zároveň se nemusíte příliš vyčerpat. Díky specializovaným pomůckám hravě vyřešíte odplevelí spár na cestě, záhonů s rostlinami i odstranění plevelných rostlin z trávníku. Slouží k tomu nejrůznější kartáče, vypichovače nebo hrabače. Díky propracovanému tvaru navíc dosáhnete kromě odstranění plevelu také jemného prokypření půdy v daném místě.

Mulčování

Velmi účinným, efektivním, rychlým a zároveň poměrně dlouhodobým způsobem, jak vyřešit problém s plevelem, je mulčování. To se hodí v rámci okrasné zahrádky, kde využijete mulčovací kůru, kamínky a podobné prvky. Pro ošetření záhonků se zeleninou zase může velmi dobře posloužit mulčování s pomocí posekané trávy. Hlavním cílem této techniky je zakrýt volnou plochu půdy tak, aby zde nemohl růst plevel.

Pravidelné vytrhávání

V případě údržby záhonků od plevele se rozhodně vyplatí pravidelnost. Jakmile totiž vynecháte několik týdnů, plevelné rostliny velmi rychle zarostou, zesílí jejich kořenový systém a jejich následné odstranění bude velmi problematické a mnohem namáhavější. V každém případě se také snažte zamezit situaci, aby plevel vykvetl a rozmnožil se s pomocí semen, protože tím si přiděláváte práci na další rok.

K vytrhávání malých rostlinek plevelů jsou vhodné dny po dešti, kdy je půda jemně vlhká, takže se s ní dobře pracuje a rostliny se daří poměrně snadno vytahovat.

Semenné plevele

Při výběru vhodné strategie pro boj s plevelnými rostlinami si nejdříve zjistěte, jestli se množí převážně s pomocí semen, nebo oddenků. V případě semenných plevelů je totiž nesmírně důležité zabránit jejich kvetení za každou cenu. I přes důkladné vyčištění pozemku se však mohou v následujícím roce opět objevit. Je to kvůli možnému zavlečení nových semen či odkrytí a aktivování jiné části půdní zásoby. Pravidelným odstraňováním je možné za několik let dosáhnout značně sníženého podílu právě těchto plevelů.

Oddenkové plevele

Velmi nepříjemné jsou také plevelné rostliny, které se množí s pomocí oddenků v půdě. Typickým zástupcem je například pýr plazivý, jehož úplné odstranění z pozemku se zdá téměř nemožné, protože stačí zanechat jenom malý kousek kořene a z něho je schopná vyrůst zcela nová rostlina, která se bude množit svými dalšími oddenky.

Už jen z podstaty fungování těchto plevelů je nesmírně důležité dodržet zásadu, že v žádném případě nepatří na kompost, protože při využívání kompostované zeminy by docházelo k jejich nechtěnému šíření. Tento plevel tak vždy umístěte do popelnice na bio odpad a nechte vyvézt.

Chemické odstraňování plevele

Druhým způsobem pro účinné odstranění plevele je použití chemických přípravků. Tato metoda se častěji využívá v komerčním zemědělství, kde je nutné ošetřit velkou plochu. V případě zahrady se pesticidy využívají především tam, kde nejde o pěstování zeleniny či ovoce.

Chemické odstranění je méně pracné, rychlé a většinou velmi efektivní. Klíčový je výběr vhodného přípravku, který zacílí na problematický plevel a zároveň zde není riziko, že dojde k silnému poškození chtěné rostliny. Důležité jsou také zásady správné manipulace, ředění a aplikace přípravku. Pečlivě dodržujte především ochranné lhůty ve chvíli, kdy chemickými přípravky ošetřujete ovoce či zeleninu ke konzumaci.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)


Související články