Úvod  ›   › 

Postup, jak založit pěkný nový trávník

Udržovaný trávník udává dojem z celé zahrady nebo jakéhokoliv zatravněného prostoru. Za vzor je pokládán anglický trávník, který je dlouhodobě pěstován, a to po dobu až padesáti let. Je pravidelně udržován stejně jako trávníky v anglických parcích.

Typy trávníků

Na úvod si představíme typy trávníků, které rozlišujeme. Jako první existuje okrasný parterový trávník. Ten sekáme na výšku 20mm, 30x-60x ročně. Tento typ trávníku je hustý kobercový trávník z jemnolistých trav a je velmi náročný na dodávku živin. Potřebuje vhodné světelné a vlhkostní podmínky.

Dalším typem je parkový rekreační trávník, který je sekán na výšku 30-40mm, 8x-20x ročně. Jde především o veřejnou zeleň a pokrývá zahrady u domů. Je dostatečně odolný proti suchu a naplňuje dobrý estetický dojem. V přiměřené míře snáší dobře zatížení pěším provozem, nebo příležitostnou sportovní aktivitou.

Dále rozlišujeme sportovní zátěžový trávník, ten se seká do výšky 35-40mm, 12x-30x ročně. Pokládá se na sportovní, hrací a odpočinkové zóny. Může být bez problému celoročně vysoce zatěžován.

Posledním typem je krajinný extenzivní trávník. Seká se do výše 60-100mm, 1x-3x ročně. Jde o porosty pěstované ve veřejné a soukromé zeleni, v krajině a u komunikací. Mají luční charakter, jsou druhově bohaté a mají široké spektrum použití, podle jejich aktuálního účelu. Můžou být využity např. jako ochrana proti erozím a většinou jsou u nich kladeny malé nároky na péči.

Zakládání nového trávníku

Při zakládání trávníku je nutné dodržovat některá pravidla a postupy. Nový trávník zakládáme na jaře, nebo na podzim, protože půda dostane dostatek vláhy a přiměřený sluneční svit.

 1. V první řadě se musíme rozhodnout, jak chceme, aby trávník vypadal, jak ho budeme zatěžovat a kolik času budeme péči o trávník věnovat. Dle těchto parametrů volíme další kroky.
 2. Volíme výběr osiva trávníku. Můžeme si vybrat z celé řady speciálně sestavených travních směsí. Na jejich obalech jsou vždy sestaveny základní informace o pěstování a vlastnostech, které travní směs splňuje.
 3. Před výsevem je důležitá příprava půdy. Plocha se vyčistí od kamení, odpadků a kořenů.
 4. Podle poměrů vláhy v krajině zajistíme v půdě trubkovou drenáž, nebo rozvedeme závlahový systém v případě, že budeme mít trávník o velkém rozsahu.
 5. Terén oblasti upravíme do požadovaného sklonu.
 6. Svrchní i spodní vrstvy půdy očistíme od oddenků, drnů, hlíz a kořenů, abychom zabránili růstu plevelů. Plevel můžeme odstranit mechanicky-vyrýváním anebo chemicky-postřikem.
 7. Vyčištěná půda se řádně prokypří do hloubky 15-20cm a zahnojíme ji fosforem, sírou a draslíkem, který zakoupíme ve formě průmyslového hnojiva. Pokud je půda kyselá, přidáme vápno. Základem pro trávník jsou živiny, můžete si vybrat z nepřeberného množství přípravků, které nabízejí naše hobbymarkety.
 8. Je-li půda jílovitá, přidáme do ní písek, jelikož se trávníkům daří ve středně těžkých půdách. Příliš lehkou půdu promícháme s humusovitými substráty.
 9. Na upravené podloží rozmístíme vegetační vrstvu do výše 10-20cm. Může to být chráněná zemina nebo ornice. Doporučuje se také písek.
 10. Připravenou půdu necháme tři týdny odpočívat.
 11. Po tomto období opět odstraníme nově rostoucí plevel.
 12. Kovovými hráběmi uhrabeme povrch.
 13. Můžeme začít se setím, a to buď ručně, nebo za použití secího strojku. Také můžeme smíchat směs se substrátem, aby se nám dobře rozmisťovala po ploše.
 14. Nakonec uhrábneme kovovými hráběmi a utlačíme prknem.
 15. Osetou plochu stále zaléváme, protože nesmí přeschnout.
 16. Tráva vyklíčí asi za týden. Vlhkou půdu udržujeme i nadále, celkově po dobu čtyř týdnů.
 17. Utvoří se nám hustý koberec, který je v této fázi už plně soběstačný. Poprvé jej můžeme sekat až po osmi týdnech.
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)


Související články